O Firmie

Biuro Rachunkowe PONDERA zapewnia kompleksową pomoc rachunkowo-finansową swoim klientom. Oferta skierowana jest zarówno do małych i średnich firm, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej.

Możecie Państwo u nas załatwić większość formalności związanych z założeniem, prowadzeniem a także likwidacją firmy. W celu zapewnienia klientom kompleksowej obsługi współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin. Zapewniamy naszym klientom pomoc i reprezentację przed urzędami.

Działamy na podstawie wydanego przez Ministra Finansów Certyfikatu Księgowego, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 21854/2008.

Firma posiada również ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.